02/06/2022

De Lionsclub Rijswijk heeft 2 juni 2022, in het bijzijn van Jeffrey Keus, wethouder van Rijswijk, een cheque van €1500 aan Marilotte, een van de kinderen van het Rijswijkse KDC AandachtsLab overhandigd. Het Aandachtslab is een kleinschalig kinderdagcentrum voor kinderen tot 18 jaar die ernstig meervoudig beperkt zijn. Het geld is bestemd voor aangepast spelmateriaal.