13/10/2017

Lionsclub Rijswijk doet mee aan de landelijke inzamelactie van oud en vreemd geld.
Daarvoor is een inzamelplek in de Albert Heijn aan de Kerklaan

Er is al veel geld ingezameld maar we gaan door om staaroperaties in ontwikkelingslanden mogelijk te blijven maken.
Alleen al in Rijswijk is nu voldoende geld voor 200 operaties opgehaald.

Onlangs troffen we bij het sorteren een 50 gulden munt aan! 
De opbrengst van deze zilveren munt die in 1987 is uitgegeven is alleen al voldoende  voor ruim 3 staaroperaties.

 

 

 

Lionsclub Rijswijk bedankt alle anonieme gevers die op deze manier voor veel mensen het verschil maken tussen wel en niet zien!